Historiek

De basis van TDL Group werd in 1980 gelegd door Jozef Vandeput met de oprichting van VNW Transport, een transportbedrijf dat zich in eerste instantie focuste op de bouwsector.

Jozef Vandeput, ook medestichter van radiatorenfabriek Radson, maakt deel uit van de industriële familie Vandeput die op diverse terreinen actief is. Vandaag is Yves Vandeput, zoon van Jozef, bedrijfsleider van TDL Group.

Wat het bestuur betreft, wordt TDL Group gekenmerkt door een vlakke structuur. Bovendien is het nog steeds voor 100% een familiebedrijf. Dit resulteert in twee belangrijke voordelen. Op de eerste plaats wordt TDL Group op lange termijn beoordeeld, waardoor het een consistent beleid kan voeren. Op de tweede plaats maakt dat het bedrijf slagvaardiger. ‘Als we er in geloven, dan gaan we ervoor. We hebben korte communicatielijnen en kunnen snel investeringsbeslissingen nemen, hetgeen resulteert in een hoge flexibiliteitsgraad.’

De schaalgrootte van TDL Group is er onder meer gekomen dankzij doelgerichte overnames. In 1989 werd Transport Vandebeeck overgenomen dat voornamelijk instond voor het leveren van Echo welfsels. Door die overname kon de tak Bouw en Industrie verder ontwikkeld worden. In 1996 volgde de overname van Geys Transport en drie jaar later werd Genker Transport ingelijfd in de groep. In 2007 werd de overname van Broeders Transport een feit, gevolgd daar de overname van Oeter transport in 2011.

Verder is de expansie van TDL Group ook te verklaren doordat het bedrijf in grote mate meegegroeid is met de bestaande klanten. Wanneer een klant nieuwe markten aanboort of een hogere activiteitsgraad kent, speelt TDL Group daar op in met klantgerichte investeringen hetgeen resulteert in een win-win situatie voor beide partijen.

Parallel met de overnames in de bouw- en industriesector, werd met Fresh Logistics ook een aparte afdeling voor de logistiek van voedingsproducten uitgebouwd. De basis van Fresh Logistics werd gelegd in 1984 met de overname van het wagenpark van Friesland Madebic, een typevoorbeeld van outsourcing. In 1991 werd op vraag van Friesland een gekoeld warehouse gebouwd van 5000 m2 dat in 1999 werd uitgebreid tot een oppervlakte van 12000 m2. In september 2010 werd het gekoeld warehouse vernieuwd en uitgebreid tot 14000m2 met een aanbouw van een nieuwe diepvrieshal en cross dock ruimte.

In 2002 is Fresh Logistics gestart met een public warehouse waardoor het ook aan andere toonaangevende klanten uit de voedingssector zijn diensten kan aanbieden. Vandaag distribueert Fresh Logistics onder meer producten voor Makro/Metro Group.

Fresh Logistics richt zich naast warehousing op transport. Het transport gedeelte van Fresh Logistics bestaat uit voornamelijk trekker en koeltrailer combinatie en werd in 2004 uitgebreid met kleinere wagens door de overname van Coldway Express. Fresh Logistics beschikt zo ook over stadswagens om express leveringen te verzorgen en om te kunnen leveren op moeilijk bereikbare plaatsen.

In 2002 werd besloten om alle afzonderlijke bedrijven van de drie afdelingen (Bouw en industrie, Dedicated Transport en Fresh Logistics) onder één noemer te plaatsen, namelijk TDL Group. Door TDL Group als overkoepelende naam te gebruiken, kreeg de groep meer uitstraling en kon het als één speler op de markt opereren. Op die manier komt ook de enorme schaalgrootte – zonder twijfel één van de belangrijkste troeven van het bedrijf – nog beter tot zijn recht.

Begin 2013 wordt Cardon Logistique overgenomen. Cardon Logistique is een familiebedrijf gelegen te Doornik met een gelijkaardige gekoelde activiteit als TDL Group. Het bedrijf werd opgericht in 1988 en is eveneens gespecialiseerd in temperatuurgekoelde voedingsdistributie. Deze overname biedt TDL Group een grotere geografische aanwezigheid en een versteviging van de marktpositie. Cardon Logistique houdt vast aan dezelfde commerciële aanpak als TDL Group; klantgedreven, hoge graad van flexibiliteit en een verdere uitbreiding van andere nicheactiviteiten.