Kwaliteit

Het kwaliteitsbeleid binnen TDL Group maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie.

TDL Group vertrekt bij de uitbouw van zijn kwaliteitssysteem steeds vanuit de klant en zijn specifieke behoeften en verwachtingen. We streven ernaar om de eisen en de verwachtingen van de klant te overtreffen, zonder de economische realiteit uit het oog te verliezen.

Daarnaast kiezen we voor een totaal kwaliteitsmanagement want door kwaliteit deel te laten uitmaken van onze bedrijfscultuur creëren we een strategische voordeel en een vermindering van kosten.

Bewustmaking bij de werknemers is een vereiste om kwaliteit in onze logistieke diensten aan te bieden. TDL Group heeft aandacht voor voedselveiligheid, wetgeving, temperaturen, medewerkers, procedures, milieu en ethisch handelen.

Deze kwaliteitsfilosofie kunnen we bereiken door onze mensen te motiveren en beleidsbeslissingen te nemen waaronder:
– kwaliteitsopleidingen
– mensen te overtuigen te streven naar perfectie
– investeringen uit te voeren ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid.

TDL Group stelt de nodige middelen ter beschikking om de doeltreffendheid van het kwaliteitssysteem continu te verbeteren, alsook om de klantentevredenheid te verhogen door te voldoen aan de eisen van klanten.