Veiligheid

Binnen TDL Group staat veiligheid centraal. Door actief aan veiligheid te werken kan men schade en arbeidsongevallen vermijden, een betere werkomgeving creëren en een verhoogde tevredenheid bij zowel het personeel als de klant bekomen.

Het begrip veiligheid is zeer omvangrijk en heeft vele raakvlakken die gaan van personeel tot wagens, opleggers, werkmaterialen, werkterreinen, …. TDL Group betrekt daarom het personeel actief bij dit thema. Er wordt een jaaractieplan en globaal preventieplan gedefinieerd met het comité voor preventie en bescherming op het werk. Het thema omhelst schades, arbeidsongevallen en de werkomgeving.

Verder betrekt TDL Group het personeel bij het veiligheidsaspect door het geven van gepaste opleidingen, het voorzien van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen en een bewustwordingscampagne met diverse thema’s.