Milieu

Het milieubeleid binnen TDL Group is gericht op het voorkomen van incidenten en van schade aan de gezondheid en het welzijn van de arbeider en het milieu. Er wordt voortdurend gestreefd om de milieubelasting tot een minimum te beperken en dit bovenop de geldende normen en verplichtingen.

Resultaten van ons milieubeleid:

– Nieuwe wagens worden steeds aangekocht met de hoogst mogelijke norm, momenteel de EUR 6 norm.

– Het gebruik van adblue als alternatieve brandstof vermindert het verbruik van diesel en dus ook de vervuiling door de uitstoot van verbrandingsgassen.

– Door verschillende sensibiliseringsacties wordt het personeel aangespoord te sorteren. In elk bureel staat een afvalbak voor gescheiden afval. Eén voor het papierafval en één voor de restafval.

– De magazijnlocatie in Lummen maakt gebruik van groene energie. Op het dak  te Lummen, Houthalen en Doornik werden zonnepanelen geplaatst.

– In 2013 werd het Lean en Greenlabel behaald.

 

Lean en Green

TDL Group heeft, begeleid door het VIL, een plan van aanpak opgesteld om de CO2-uitstoot in hun transport- en logistieke activiteiten met minstens 20% te reduceren binnen een periode van vijf jaar. Lean and Green werd in 2007 opgestart in Nederland en stimuleert bedrijven om de CO2 uitstoot van hun transport- en logistieke activiteiten drastisch te verminderen. Met de Lean and Green award laat TDL Group z’n engagement zien om de logistieke activiteiten efficiënter en duurzamer te maken.

LeanandGreen.jpg