Dedicated Logistics

TDL Group Dedicated Logistics is de logistieke afdeling binnen TDL Group die zich voornamelijk richt op het uitvoeren van taken binnen het third party logistics-gegeven. Naast het transporteren van goederen van de klant denken wij ook mee bij de zoektocht naar klantgerichte en innovatieve oplossingen voor elk probleem. Hierbij staan outsourcing, communicatie en flexibiliteit centraal.

Dedicated Logistics creëert op bovenstaande wijze win-winsituaties voor iedere betrokken partij. Door onze tussenkomst verandert het perspectief met betrekking tot de kosten voor de klant volledig. Daarom zijn wij de ideale partner voor bedrijven met specifieke noden, waarvoor transport en opslag geen core business is.

 

Reikwijdte

Geografisch gezien belevert onze organisatie met de afdeling Dedicated Logistics West-Europa. Wij zijn voornamelijk actief in de Benelux, doch vinden er ook ritten buiten de Benelux plaats. Naast de geografische spreiding heeft Dedicated Logistics een brede toegang tot allerlei sectoren. Dit maakt ook dat onze vloot uitgebreid is en zo op nagenoeg alle transportvragen kan intekenen.

Organisatie

Het transport van Dedicated Logistics kan onderverdeeld worden in allerhande types. Zo doen wij aan distributie, vaste of expressritten. Ook complexe flows vormen voor ons geen probleem.

Door onze grootschaligheid kunnen wij flexibel, snel en accuraat handelen. Dit resulteert in een verhoogde kwaliteit van ons transport. Tevens streven wij steeds naar een hogere kwaliteit, hetgeen inhoudt dat wij continue verbeteracties doorvoeren.

Bovendien kunnen wij in samenspraak met de klant de planning gedeeltelijk of volledig in eigen beheer doen.

Flexibiliteit

TDL Dedicated Logistics is zeer sterk in het flexibel uitvoeren van transportopdrachten. Op basis van uw volume kunnen wij wagens en chauffeurs inzetten. Zo is het geen probleem om seizoens-, dag- of weekendpieken op te vangen.

Vervolgens worden de kosten voor de klant variabel. In het verleden waren de transportkosten vast voor onze klanten en niet afhankelijk van het te transporteren volume goederen. Door de outsourcing worden de vaste kosten omgevormd tot variabele kosten, wél evenredig met de hoeveelheid die vervoerd moet worden.

Communicatie

Wij dragen communicatie naar de klant toe hoog in het vaandel. Op deze manier creëren wij een vertrouwensrelatie op lange termijn. Ook bieden wij een sociaal passieve begeleiding aan. Bovendien geven wij onze klanten de kans om hun projecten te bespreken met een persoonlijke consult- en contactpersoon.

Logistieke voorbeelden

Nachtdistributie kledij

Wij vervoeren de kledingsstukken voor de kledingszaak JBC. Deze transporten vinden ’s nachts plaats en betekenen voor ons een vorm van innight distributie. Om dit transport zo optimaal te laten verlopen gebruiken wij kastwagens, speciaal uitgerust voor textiel.

Het grote voordeel bij nachtdistributie is dat er geen onderbrekingen van de werktijden voorvallen. Tevens is ons personeel zodanig opgeleid dat zij zonder problemen kunnen omgaan met de beveiliging van gebouwen.

Melkophaling

Dedicated Logistics vervoert een zodanig uitgebreid assortiment producten, waardoor zelfs melkophalingen tot ons domein behoren. Deze melkophalingen gebeuren 24 uur per dag, zeven dagen op zeven.

Belangrijk bij het transport van melk is dat de hygiënische aspecten zeker nageleefd worden. Ons personeel werd opgeleid om aan alle elementen met betrekking tot hygiëne te voldoen. Bovendien voert ons personeel staalcontroles uit om de kwaliteit van de melk zeker te garanderen. Ook worden klantspecifieke procedures toegepast om te voldoen aan de eisen van de klant.

Nachtdistributie bioproducten

Dedicated Logistics levert ’s nachts bioproducten aan biowinkels en bioshops, waarbij het aanleveren van de goederen tussen 1h00 en 9h00 dient te gebeuren. Om veiligheidstechnisch geen problemen te krijgen werd ons personeel opgeleid om ’s nachts te distribueren bij winkels.

Stadscentra zijn geen probleem voor ons, daar wij beschikken over aangepaste stadswagens. Zo is ieder leveradres bereikbaar. Voor het vervoer van deze bioproducten gebruiken wij speciale rolley’s. Tevens regelen wij de leeggoedafhandeling hiervan.

Containerophaling

Het ophalen van containers is één van de taken die Dedicated Logistics voor zijn rekening neemt. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende klanten. Dit resulteert in een uitgebreid netwerk van ophaalpunten in diverse sectoren.

De types van containers, die wij transporteren, zijn uiteenlopend. Er bestaan verschillende formaten, elk met een specifieke naam. Wij staan in voor het vervoer van volgende containers:

REL-container
FEL-container
Rolcontainer
Afzetcontainer
Slibcontainer